NORDENS STØRSTE TEKNISKE NETTVERK

Capax er en del av den absolutt sterkeste organisasjonen innen teknikk og vitenskap i Skandinavia. En del av Nordic Engineers.

Les mer