Cases / Forsvaret

Forsvaret

Tekniske profiler til Forsvaret

Capax har inngått en 3-årig rammeavtale med det danske forsvaret om rekruttering av tekniske spesialister til Forsvaret.

Forsvaret har endret strategi når det gjelder rekruttering og tiltrekning av nye IT-spesialister og ingeniører.

Dette betød at der de tidligere selv løste oppgaven, har de nå fått et eksternt rekrutteringsbyrå til å headhunte de spesialistene de har behov for. Capax vant i 2020 en 3-årig rammeavtale på rekruttering og søk av tekniske profiler til Forsvaret.

Capax skal fortløpende finne profiler som er teknisk tunge nok til å kunne løfte de komplekse, og samfunnskritiske oppgaver hos det danske forsvaret.

Capax viktigste oppgave er å finne kandidater som tidligere har arbeidet med komplekse oppgaver i denne sektoren. Vi skal blant annet finne profiler til IT-arkitekturen og Cyber Security.

Learnings

Med vår faglige ekspertise har vi undersøkt markedet og skaffet oss et godt innblikk i hva som skal til for å ansette disse typer teknisk tunge profiler til Forsvaret. Vi arbeider fortsatt med rekrutteringer i denne sektoren og videreutvikler kontinuerlig vår rekrutteringsprosess.

Kontakt oss

Kontakt

Emil Plaugmann

Partner