Cases / Forsynings
bransjen

Forsyningsbransjen

Privatisering i forsynings
bransjen

Capax har assistert med rekrutteringer i forbindelse med privatisering av forsyningsselskapene som leverer vann og avløpstjenester i Danmark.

Privatiseringen av forsyningsbransjen har betydd at flere av forsyningsselskapene skulle slås sammen, og en ny rekrutteringsprosess var nødvendig. Rekruttering av spesialister til forsyningsbransjen handler om å finne kandidater innenfor en snever målgruppe som er svært spesialiserte innenfor områder, for eksempel hydraulikere eller vann- og avløpsingeniører.

Hele omstillingen og oppgradering av bransjen gjorde at det var stor etterspørsel på nettopp disse spesialistprofilene. Likevel betød de endrede faktorene at man ikke selv ønsket å stå for rekrutteringsprosessen.

Forsyningsbransjen har ikke vært vant til å foreta headhunting, noe som gjorde at bransjen skulle innstilles på den nye måten å tiltrekke spesialister på, og derfor hadde behov for noen med ekspertise. 

Learnings

Capax ble involvert i rekrutteringen hos de 8-10 største forsyningsselskapene i Danmark knyttet til en rekke spesialiststillinger. Det har vært en omfattende prosess som strakte seg over en lengre årrekke.

«Capax taklet absolutt utfordringen, og jeg er overbevist om at vi har fått ansatt en svært dyktig prosjektleder.» Tina Otterstrøm Jensen, Novafos

Kontakt oss

Kontakt

Capax Marianne

Marianne Petersen

Chief Recruitment Consultant & Team Lead