Cases / GN Group

GN Group

GN Group seksdobler i størrelse

Capax hjalp med rekrutteringsprosessen da GN Group skulle i gang med en større vekstreise.

På grunn av korona har det vært nødvendig for mange å arbeide hjemmefra, noe som har betydd at behovet for profesjonelt audioutstyr har eksplodert. GN Group, nærmere betegnet GN Store Nord, er under krisen seksdoblet i størrelse. Dermed følger et behov for flere medarbeidere, spesielt innenfor R&D og IT-områdene, f.eks. IT-spesialister, Audio Engineers og Software Engineers.

Capax har agert som GNs HR-partner gjennom hele prosessen i både enkelt- og puljerekrutteringer. Vi har assistert og koordinert prosessene med hensyn til intervjuer, tester, veiledning, lønnsstatistikker og tilbakemelding. Utfordringen har vært at det skulle ansettes flere kandidater enn det fantes i lokalområdet. Det er et felt med stor etterspørsel på kompetente kandidater, men ikke så mange egnede profiler å velge mellom, noe som gjorde rekrutteringen mer komplisert.

Det var derfor viktig sammen med kunden å avklare hvilke geografiske områder utenfor Danmarks grenser det skulle rekrutteres fra. I tillegg skulle vi avdekke om kandidatene var villige til å flytte til Danmark, eller om noen profiler var teknisk tunge nok til at de kunne arbeide fra utlandet.

Learnings

Oppgaven ble løst ved å presentere GN for mulige profiler hver uke og ta raske avgjørelser angående relevante kandidater. Det skapte et stort volum og høy hastighet i rekrutteringsprosessen. I alt var Capax inne med mer enn 100 egnede tekniske profiler. 

Kontakt oss

Capax Julie

Emil Plaugmann

International Recruitment Consultant & Team Lead