Dataforvaltning hos CAPAX RECRUITMENT ApS

Dette samtykkedokumentet gjelder behandling og offentliggjøring av dine personlige data.

Capax registrerer bare den informasjonen du selv sender til Capax, inkludert navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, sivilstatus, arbeidserfaring, kurs, utdanning, sertifiseringer, fritidsinteresser, språkkunnskaper, referanser samt eventuelle grunner til ønsket om å bytte jobb.

Formål med databehandlingen

Dataene brukes til å introdusere deg for organisasjoner som søker nye ansatte. Capax overfører følgende personopplysninger til selskaper som søker nye ansatte: navn, sted, alder, sivilstatus, arbeidserfaring, kurs, utdanning, sertifiseringer, fritidsinteresser, språkkunnskaper, referanser samt eventuelle grunner til ønsket om å bytte jobb.

Avtalens gyldighet og databehandlingens tidsperiode

Avtalen trer i kraft på det tidspunktet kandidaten godkjenner at Capax lagrer personopplysningene. Avtalen er gyldig inntil kandidaten trekker tilbake samtykket.

Kandidatens rettigheter og opplysningsplikt

Kandidaten har alltid rett til å be Capax om informasjon rundt, korrigering, sletting og begrensning av behandling av personopplysninger samt retten til dataportabilitet. Ta kontakt med Capax på contact@capaxrecruitment.com. Hvis opplysningene allerede er videresendt til et selskap, vil de ikke bli trukket tilbake av Capax – se nedenfor – men Capax vil informere selskapet om at opplysningene er korrigert, slettet osv. Sletting finner sted uten ugrunnet opphold og senest en måned etter mottak av forespørselen.

Kandidaten har alltid rett til å sende klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/).

Registeransvarlig

Capax Recruitment ApS, Orient Plads 1, 2. 2150 Nordhavn (organisasjonsnummer 921 289 669)

Databeskyttelsesansvarlig (DPO)

dpo@capax.dk

Datalagring       

Data lagres normalt uten tidsbegrensning.