Rekrutteringsprosessen

Fra kandidat til ansatt

Som utvalgt kandidat hos Capax tar en rekrutteringsprosess i gjennomsnitt syv uker. Kandidater er alltid velkommen til å kontakte oss – enten via e-post eller på telefon +45 70 20 75 10. Forutsatt at du synes jobben virker interessant, vil en av våre gode researchere eller konsulenter vanligvis ta en uformell samtale med deg om den aktuelle jobben.

Hvis det er samsvar mellom dine karriereønsker og de ønskede kompetansene, vil vi gjennomføre en dypere dialog med deg. Deretter vil du vanligvis bli presentert for kunden. Hvis du ønsker det, kan dette gjøres anonymt.