GOD DIALOG

«Vi har oppnådd et riktig godt resultat. Dialogen og kommunikasjonen har fungert godt, og Capax har vært en aktiv del av denne prosessen.  Alt i alt en god opplevelse.»

Niels Henrik Wulff – Director, Command Control & Planning, Terma A/S