Capax’ historie

Om oss

Capax er latinsk og betyr kapasitet. Navnet ble valgt nettopp fordi vi kan tilby våre kunder ekstra kapasitet i forbindelse med rådgivning, coaching og rekruttering.

Capax ble etablert i 2010 i Stor-København som svar på den økende etterspørselen på markedet etter ingeniører, IT-spesialister og tekniske ledere og har siden vært preget av stabil vekst. Hos Capax har vi ambisjoner om å løse alle oppgaver uavhengig av vanskelighetsgrad – en ambisjon vi er stolte av å kunne oppfylle.

Etter å ha skapt sterke og lange relasjoner med våre kunder i Danmark, var det mulig for Capax å legge ut på en reise inn i det svenske markedet, noe som har vært en suksess fra dag én.

Med oss på denne reisen har vi hatt et klart konkurransefortrinn på det svenske markedet, da vi har organisatoriske røtter i den nordiske ingeniørforeningen ANE. Denne foreningen har gitt oss en dyp forståelse av ulike disipliner innenfor vår nisje samt et høyt kunnskapsnivå blant svenske kandidater på markedet.

Vår sterke inntreden på det svenske markedet har ført til at vi har opprettet et fysisk kontor i Malmö, der vi kontinuerlig kan ønske nye kunder og partnere velkommen samt skape langsiktige relasjoner med dem.