Hva tilbyr Capax sine medarbeidere?

Interview med Managing Partner

Christina Just

Hvordan er Capax som arbeidsplass?

«Hos Capax er profesjonalitet i fokus og det er våre medarbeideres driv og lidenskap som skaper vår suksess. Vi fokuserer på å skape en god og positiv atmosfære på arbeidsplassen med plass til humor og mangfold.»

Hvilken kultur kjennetegner Capax?

«Vi er en organisasjon med flat struktur der det er viktig at alle ansatte får muligheten til å prege Capax’ fremtidige utvikling. Dette betyr at alle ansatte har mulighet til å få innflytelse. Jeg tror på at ansatte skal gjøre det de gjør best. Derfor fokuserer våre rekrutteringskonsulenter i utgangspunktet på selve rekrutteringsprosessen og har ikke kommersielt ansvar. Vi prøver å være lydhøre overfor våre medarbeideres ønsker og kompetanse i vår streben etter best mulig resultat.»

Hvordan jobber man hos Capax?

«Det er viktig at hverdagen hos Capax preges av intern meningsutveksling og samarbeid, da kunnskapsdeling er essensielt for å sikre optimal kvalitet i løsningen av oppdrag for våre kunder. Arbeidet hos Capax innebærer også medansvar, tillit og selvstendighet.»

Hva forventes av en ny medarbeider?

«En ny kollega hos Capax trives på en arbeidsplass med høyt tempo, mange baller i luften, kontinuerlige tidsfrister og et fokus som kan endres fortløpende. Ansatte bør også ha god analytisk kompetanse og evne til å sette seg inn i våre kunders komplekse behov og ønsker. Med alle disse kvalifikasjonene som utgangspunkt viser man tillit til medarbeiderne, og jeg opplever at det er stor plass til fleksibilitet i hverdagen.»

Christina er utdannet cand.merc fra CBS og diplomjournalist fra Journalisthøyskolen. Hun har rekruttert, analysert og konsultert ingeniører og IT-spesialister de siste ti årene. Christina spesialiserer seg på å utvikle nye rekrutteringsmetoder og rekrutteringsstrategier.