Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

IT-tjenester

København K

Region Hovedstaden

1416

 

 

Segment: IT
Industry:  IT-tjenester
City: København K
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 1416

Slået op: 26.08.2022

IT-projektleder inden for bæredygtig finansiering

Full time / Capax Recruitment / Danmark

I rollen som IT-projektleder vil du anvende din erfaring inden for IT-projektledelse og have fokus på at digitalisere Finanstilsynet. Du kommer dermed tæt på den finansielle sektor og vil arbejde med aktuelle problemstillinger, som bidrager til opfyldelsen af væsentlige, samfundsnyttige formål.

Finanstilsynet igangsætter netop nu et 2-årigt strategisk prioriteret projekt med stort potentiale for Finanstilsynets fremtidige tilsynsvirke. Projektet har fået allokeret 9 mio. kr. og skal gøre det muligt at føre et effektivt tilsyn med lovgivning inden for bæredygtig finansiering.

Tilsynet med oplysningskrav til bæredygtige finansielle produkter (EU disclosureforordningen) og bæredygtige investeringer (taksonomiforordningen) indebærer en betydelig øget mængde rådata, som vil være spredt ud på en lang række virksomheder. For at tilsynsområdet kan fungere effektivt og langsigtet, er der et behov for at centralisere og strukturere denne data i en database, som kan danne grundlag for tilsynsindsatsen.

Dette danner grundlag for projektet, der således samler kollegaer fra bl.a. tilsynets nye enhed for bæredygtighed og eksterne udviklingskonsulenter. Projektlederrollen har dermed et stort fokus på bæredygtighed og på agil implementering og forankring af projektets løsninger fra idé, behov og krav til forankring og forvaltning.

Løsningerne skal bl.a. muliggøre og procesunderstøtte følgende:

  • Markedsovervågning for at identificere finansielle produkter, der markedsføres som værende bæredygtige.
  • Udvælgelse og indsamling af finansielle produkter til nærmere undersøgelse.
  • Opbevaring og analyse af de indsamlede data.