Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

Teknologi

Birkerød

Region Hovedstaden

3460

 

 

Segment: Engineering
Industry:  Fremstilling
City: Birkerød
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 3460

Slået op: 03.01.2022

Teamleder, Hydraulik

Full time / Capax Recruitment / Danmark

I rollen som teamleder vil du få en unik mulighed for at blive en del af Danmarks næststørste forsyning. Du vil skulle være med til at styrke Planområdet inden for Hydraulik og bliver dermed en del af en af de største planafdelinger, som findes inden for forsyningsområdet. De projekter, som skal løses, har både direkte og indirekte betydning for mange kunder og interessenter i de pågældende kommuner.

Som teamleder bliver du også en del af Novafos’ ledelsesteam. Du vil skulle være til at præge Novafos’ nye fælles kultur i en retning, hvor alle organisationens medarbejdere er inddraget. Der bliver løbende arbejdet med forsyningens værdisæt PEASE (På forkant, Engageret, Ansvarlig, Samarbejde, Effektiv). Som ansvarlig for Rens & hydraulik vil du referere til Novafos’ afdelingsleder for Plan Rens & Afløb, Rikke Nikolajsen.

Du bliver ansvarlig for 11 medarbejdere arbejder med planopgaver inden for hydraulisk modellering. Du vil kunne forvente, at du har fokus på 50% ledelse og 50% på det faglige.

Du finder det derfor spændende at lede et team, hvor fagligheden hos medarbejderne dækker både renseanlæg og hydraulisk modellering. Alle medarbejderne i teamet er fagligt dygtige og arbejder selvstændigt med deres opgaver. Din forståelse for det faglige gør, at du er god til at perspektivere og sætte retning, så medarbejderne også viser interesse for at arbejde henimod det samlede mål. Dit faglige overblik gør også, at du naturligt agerer sparringspartner over for dine medarbejdere, når der er behov for det.

Herudover trives du godt med de klassiske discipliner som teamleder med at sikre den rette fremdrift i projekterne og allokere de rette ressourcer til igangværende og nye projekter. I forhold til igangværende projekter er du tillige ansvarlig for, at projekterne bliver udført ud fra de aftalte retningslinier i forhold til økonomi, tid og kvalitet.  Du er også vant til at tage dialogen og de udfordringer, der måtte være undervejs i et projekt med forsyningens samarbejdspartnere det være sig både rådgivere og kommuner. I teamet ligger desuden flere store udviklingsprojekter.

I samarbejde med det øvrige ledelsesteam vil du også være med til at udarbejde og løbende afrapportere investeringsaftaler for kommende projekter for forsyningens 9 ejerkommuner. Du skal være med til at sikre, at Novafos når målet om en effektivisering på 20% af driftsomkostningerne inden udgangen af 2022 samt kommende effektiviseringskrav.

Du trives rigtig godt i rollen som leder og har allerede en solid erfaring med at lede en afdeling/team eller et projektteam. Du forstår at samle et team og skabe motivation og fælles engagement. Dit talent for ledelse gør også, at du kan lede dine medarbejdere til at favne både nye kolleger og nye samarbejdsformer. Som leder viser du retningen samtidig med, at du involverer dine medarbejdere mod nye mål. Du har nemt ved at opnå respekt og evner at motivere dine medarbejdere til at tage ejerskab og til at videndele både i forhold til velkendte og nye opgaver.

Du beskriver selv din arbejdsstil som værende struktureret og fokuseret. Det er naturligt for dig at samarbejde både internt og eksternt. Du er forandringsparat og trives godt med at skulle sætte nye rammer. Du har en nysgerrig vinkel på udfordringer og er god til at sætte dit præg på tingene. Du har målet for øje, både når det gælder medarbejdernes trivsel og udvikling, men også når det gælder planlægning og styring af teamet i forhold til fagligt fokus, projekter og teamets fortsatte udvikling.

Requirements

Dine ansvarsområder vil omfatte følgende:

  • Lede et team af projektledere og specialister
  • Styre teamets projektportefølje
  • Varetage budgetsstyring og prioritering
  • Være faglig sparringspartner i forhold til medarbejderne
  • Være tovholder på diverse møder såsom borger- og andre eksterne møder
  • Tage ansvar for at udarbejde dagsordenen til fx styregruppemøder
  • Være med til at udarbejde udkast til og opfølgning på investeringsaftaler i samarbejde med
    det øvrige ledelsesteam