Slik
rekrutterer vi

Hos Capax tilpasser vi våre tjenester spesifikt til den enkelte rekrutteringen. Vi sikrer en dyptgående analyse og definisjon av oppgaven i samarbeid med dere, før vi går i gang med selve rekrutteringen.

Til hver oppgave oppnevner vi en senior rekrutteringskonsulent som er ansvarlig for at oppgaven blir utført innen tidsfristen og med høy kvalitet. Det betyr at hver rekruttering blir styrt av en erfaren rekrutteringskonsulent som sammen med en konsulent og en researcher sikrer at oppgaven blir løst innenfor de definerte rammene.

Rekrutteringsprosessen

All informasjon i rekrutteringsprosessen behandles med største fortrolighet. Dette gjelder både hvilken informasjon dere ønsker kandidatene skal få, og hvilke opplysninger dere ønsker vi skal samle inn om potensielle kandidater. 

Våre tjenester

Search &
Selection

Vår Search & Selection-prosess identifiserer potensielle kandidater i Norge og i utlandet hvis relevant. Slik sikrer vi at dere får en bredest mulig gruppe med kvalifiserte kandidater å velge mellom.

Våre konsulenter tar ansvaret for at dere ender opp med riktig kandidat til ønsket stilling – enten de skal finnes i Norge eller i utlandet.

Limited search

Formålet med Limited Search er å gi dere enkel og rask tilgang på IT-spesialister, ingeniører og ledere med teknisk bakgrunn som ellers kan være vanskelige å få tak i. Capax har innenfor en rekke spesialistområder bygget opp et Talent Map der vi fortløpende identifiserer kandidater med spesifikke spisskompetanser.

Hvis dere har problemer med å få besatt en spesialiststilling, kan vi hjelpe med å presentere dere for kvalifiserte kandidater. Limited Search er designet for å hjelpe med rekrutteringsoppgaver som ikke nødvendigvis krever en full Search & Selection-rekrutteringsprosess.

Frilansere

Capax tilbyr utvelgelse av høyt kvalifiserte IT-spesialister, ingeniører og ledere med teknisk bakgrunn til prosjektansettelser og midlertidige oppgaver på frilansnivå.

Dette kan være relevant hvis dere i en tidsbegrenset periode har en stor arbeidsbyrde eller ikke ønsker å ansette flere medarbeidere. En prosjektansettelse eller en midlertidig ansettelse kan føre til fastansettelse etter en avtalt periode hvis det ønskes.

Les mer om frilansere her

Personlighetstest

En personlighetstest kan være et verdifullt redskap som ledd i en rekrutteringsprosess, da den kan vise relevante parametere hos egnede kandidater. Personlighetstesten brukes som supplement til andre verktøy, for eksempel samtaler. Vi tilbyr som en del av vår rekrutteringsprosess å personlighetsteste kandidatene. Vi har også mulighet til å teste medarbeidere eller kandidater som ikke er en del av et rekrutteringsforløp hos Capax.

Vi er sertifiserte i personlighetstestene MPA og OPQ32.

Skriving av jobbannonser

Hos Capax har vi dyptgående bransjekunnskap og en unik innsikt i de faktorene som gjør at kandidatene velger dere.

Derfor kan vi tilby kvalifisert og spesifikk sparring i forbindelse med utforming av jobbannonser, slik at vi sikrer at dere tiltrekker de helt riktige tekniske profilene med jobboppslag av høy kvalitet.

Utplasseringer

Avskjedigelse av en eller flere medarbeidere er vanskelig for både medarbeider og virksomhet. Det er mye å tenke på for begge parter, ikke minst å hjelpe den eller de berørte medarbeidere godt videre i karrieren, men også avlaste dere når det gjelder en vanskelig prosess.

Les mer om utplasseringer her

Mer om rekrutteringsprosessen?

Kontakt

Capax Julie

Sofie Okholm

Business Manager