Olje og gass

Case: Pipe system design ingeniør til olje og gass industrien

Vår kunde manglet en dyktig pipe system ingeniør, som skulle ha erfaring innenfor fatique of materials & structural strenghts eller annen kvalifisert erfaring med numerisk analyse. Utfordringen var å finne en kandidat som kunne leve opp til kravet om ansiennitet samt hadde relevant erfaring innenfor industrien.

Med hjelp fra Capax fant kunden en kandidat på 1 måned.

Lessons learned: Kombinasjonen av Capax’ evne til å få headhuntede kandidater i snakk og kunnskapsdeling av innsikt i markedet omkring utfordrene tekniske ingeniørprofiler bidrog til at samarbeidet var en suksess.