Bærekraft

Vi har et dedikert mål om å bli så bærekraftige som mulig.

Vi finner stor inspirasjon hos samarbeidspartnere som Novo Nordisk og Energinet, som begge jobber mot energioptimalisering og avfallsreduksjon.

Med hovedkontor i hjertet av Nordhavn, Københavns nye bærekraftige distrikt, er Capax omgitt av bærekraftige løsninger. I form av DGNB-sertifiserte byggeprosjekter, med energieffektive bydeler, og nærhet til kollektivtransport av høy klasse, streber Nordhavn for å redusere CO2-utslippene med 70 % innen 2030.

Vi tror at konkurranse og ansvar går hånd i hånd. Derfor legger vi en stor ære i å følge eksemplet fra kunder som By & Havn. Gjennom alle sine prosjekter fokuserer de på utvikling, ikke bare økologisk, men også sosialt og økonomisk. Bærekraft for Capax betyr: håndtere problemstillinger fra et miljøsynspunkt. Vi tror også at optimalisering ikke bare handler om flere løste oppgaver på kortere tid. Det er minst like viktig å optimalisere utnyttelsen av daglige produkter og ressurser.

Slik jobber vi med bærekraft

Vi har introdusert en rekke konkrete initiativ for mer bærekraft i Capax

Transport

Vi legger stor vekt på å minimere vårt CO2-avtrykk. Vi oppfordrer våre ansatte til å sykle, ta kollektivtransport eller elbil. I dag bruker mer enn 80 % av våre ansatte enten sykkel eller offentlig transport til og fra jobb, 14 % enten går eller kjører elbil, mens kun 6 % bruker biler drevet av fossilt brensel.

Papirreduksjon

Vi har stort fokus på generelt å bruke minst mulig papir, og foretrekker digitale dokumenter fremfor fysiske. Når vi skriver ut er det på resirkulerbart papir, og skriveren vår er forhåndsinnstilt til å skrive ut på begge sider, og halverer alltid papirmengden.

Mindre matsvinn

Vi tilpasser lunsjordningen vår etter hvor mange vi er på kontoret, slik at vi reduserer matsvinnet. Vi har ukentlige vegetariske dager for å minimere kjøttforbruket vårt. I tillegg tilbyr Capax matbokser til alle ansatte, hvor eventuell overskytende lunsj kan tas med hjem.

Energioptimalisering

Vårt lyssystem på kontoret styres av bevegelsessensorer, så ingen lamper brenner unødvendig. I tillegg har vi installert en universalbryter, som slår av all strømforsyning etter endt arbeidsdag.