Mangfold

Vi jobber aktivt for jevnere kjønnsfordeling.

Vi jobber målrettet for å finne de beste kandidatene, utelukkende basert på deres kvalifikasjoner og kompetanse.

Når det ikke er nok kvinnelige kandidater, gjør vi en ekstra innsats for å få flere inn i spillet. Dette betyr at vi fortsetter å identifisere kandidater i våre søkeprosesser inntil ønsket kjønnsfordeling er oppnådd.

Rekrutteringsprosessen hos Capax består ikke bare av søk & utvalg, vi bistår også våre kunder med å designe stillingsannonser som de kan bruke på sine egne plattformer slik at de passer for alle kjønn. Vår nisje; IT- og ingeniørbransjen er fortsatt et mannsdominert felt, og det er derfor viktig å holde øye med f.eks. kjønnsord om vi skal ha mer mangfold i disse næringene. Ved å bruke feil språk kan bedrifter ubevisst fraråde kompetente kvinnelige kandidater og minimere søknadsfeltet i en allerede smal bransje. Vi ser en større etterspørsel etter mer mangfold til stillinger i tech-bransjen, og her er vi med på å gjøre en forskjell.

Vårt sterke fokus på mangfold i rekruttering gjenspeiles også i vår interne rekrutteringsprosess. Vi diskriminerer ikke kandidater basert på kjønn, seksualitet eller religion. Våre konsulenter er involvert i de innledende stadiene av rekrutteringsprosessen, og har derfor ansvar for å finne de best egnede kandidatene, basert på ferdigheter og kvalifikasjoner. Dermed tar de også et større ansvar for mer mangfold i bedriftene de jobber for.

The Gender Diversity Pledge

Vi har signert The Gender Diversity Pledge og forplikter oss herved til at vi vil gjøre en aktiv innsats for å få mer lik kjønnsfordeling inn i næringslivet, spesielt i lederkorridorene og i styrene.
Dansk Industri (DI) samler danske bedrifter til et felles løfte om å etterleve næringslivets 16 prinsipper for større kjønnsmangfold. Som et rekrutteringsbyrå som spesialiserer seg på tech-lederroller, er vi i en posisjon hvor det er mulig å gjøre en forskjell. Sammen med DI og flertallet av danske bedrifter skal vi lage en ny fortelling om lederrollen.

Les mer om Dansk Industries Gender Diversity Care her.

Vil du vite mer om mangfold hos Capax?

Kontakt

Capax Christina

Christina Just

Managing Partner