Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

IT-tjenester

København K

Region Hovedstaden

1301

 

 

Segment: IT
Industry:  IT-tjenester
City: København K
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 1301

Slået op: 29.08.2022

Infrastruktur Specialist

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. De arbejder i spændingsfeltet mellem Folketinget og forvaltningen og agerer på den måde Folketingets vagthund.

Rigsrevisionen står for at revidere regnskaber for statslige og statsfinansierede virksomheder og gennemgår regnskaber for virksomheder, hvortil staten yder tilskud o.l. De udfører årsrevision og større undersøgelser. I den forbindelse sørger de for at statslige myndigheder, andre statsligt finansieret styrelser og virksomheder overholder gældende love og regler og forvaltes sparsommeligt, produktivt og effektivt. Resultaterne af revisionen offentliggøres i form af notater og beretninger til Folketingets statsrevisorer.

Organisatorisk består Rigsrevisionen af 18 kontorer fordelt på 4 afdelinger med i alt ca. 280 ansatte. Rigsrevisionen prioriterer selvstændighed og fleksibilitet højt, hvilket betyder at medarbejderne selv er med til at tilrettelægge deres arbejde og har stor indflydelse på opgaverne. Derudover er der et stort fokus på det sociale miljø og interne relationer bl.a. har de en personaleforening, som står for at arrangere sociale arrangementer som DHL-stafet, vinsmagning og juletræsfest mm.
 
Afdelingen 

16. kontor, som er et specialkontor for it-revision, er normeret til 15 medarbejdere, som reviderer it-sikkerhed i hele staten. De reviderer samfundsvigtige systemer samt økonomi, regnskabs- og tilskudssystemer. Kontoret er sammensat af medarbejdere med forskellige kompetencer og baggrunde. Der er både it-teknikere, it-revisorer og samfundsvidenskabelige medarbejdere, der arbejder tæt sammen om at løse opgaverne.

 Kontoret er kendetegnet ved holdånd og teamsamarbejde. De løser opgaverne i revisionsteams på 2-3 medarbejdere, hvor den enkelte medarbejder vil have flere opgaver. Sammensætningen af teams varierer hen over året afhængig af den konkrete opgave.  I hvert team vil der være en teamleder, som sikrer at revisionen gennemføres til den aftalte tid og i den rigtige kvalitet. Revisionerne foretages ude hos statens institutioner, hvor revisorer og it-specialister arbejder tæt sammen.

 
Stillingen 

I stillingen som Infrastruktur Specialist hos Rigsrevisionen har du en vigtig rolle, hvor du bl.a. skal være med til at afdække om staten er klar til at modstå truslen fra cyberangreb. Du skal fx også undersøge om statens adgangs styring og logning er i orden, og om man kan stole på, at data i statens regnskabssystemer er korrekte.

I den sammenhæng vil du støde på forskellige teknologier og systemer som fx SIEM, AD, VLAN, DMZ, MS SQL, PowerShell, IDS, AWS og Azure. Det er derfor vigtigt, at du har en bred teknisk profil, hvor du har et godt kendskab til flere af ovenstående teknologier.

Dine opgaver ved revisionerne vil have fokus på at identificere tekniske risici , herunder at få overblik over det eksisterende systemlandskab, identificere svagheder i det undersøgte it-miljø, samt gennemgå og dokumentere konkrete tekniske mangler.  

Det er væsentligt at understrege, at denne stilling er hands-off, hvilket betyder, at du skal identificere tekniske risici og problematikker i forskellige dele af staten. Du skal desuden kunne formidle dine resultater til andre uden teknisk baggrund, men du må ikke rådgive de reviderede om konkrete løsninger. 
 Dette skyldes at Rigsrevisionen skal være uafhængig og ikke må revidere løsninger som de selv har forslået.

Som infrastruktur Specialist vil du få mange forskellige og varierende opgaver, så det er vigtigt, at du kan bevare overblikket, når du har mange bolde i luften.
 
Ansvarsområder 

  • Danne dig et overblik over varierende systemlandskaber og målrettet gå efter, hvor du forventer, at de væsentligste udfordringer er
  • Deltage i eksterne møder, hvor du skal kunne finde ”nålen i høstakken” og svaghederne i de statslige systemer
  • Være nysgerrig og tænke kreativt i forhold til, hvordan fejl og svagheder kan findes (hands off) og ”bevises”
  • Oversætte tekniske problemstillinger, så andre, der ikke har en it-teknisk baggrund i dit team og hos de reviderede, kan forstå det
  • Hjælpe dine kolleger med input til afrapporteringen, som de står for – du behøver ikke selv være en ørn til at skrive
  • Deltage i drøftelsen af rapporteringen på møder med de reviderede, hvor du skal kunne argumentere for de tekniske findings.

 Requirements

Det er vigtigt at du har:

  • Flere års erfaring fra et it-miljø, fx  som systemadministrator, it-arkitekt eller it-sikkerhedsrådgiver.
  • En bred teknisk profil med et godt  kendskab til infrastruktursystemer som fx  SIEM, AD, VLAN, DMZ, MS SQL, PowerShell, IDS, AWS, Azure mv.  
  • Evnen til at holde overblik over mange forskellige systemer og revisioner på én gang.